Stacks Image 5

Här kan du boka din glats på Skogsbad - Shinrin Yoku!


Skogsbad med Cert. Skogsbadsguide Lars Åström
se
Kalender och på Facebook

Natur är blott ett annat ord för hälsa!


Skogsbad och Skogsbadsterapi
Jag Lars Åström firar i år 30-års jubileum med min klinik, en heltidspraktik där jag behandlar bl a med Kinesisk Akupunktur och Örtmedicin. Jag har även workshops och utbildningar i Meditation, Qi Gong och Tai Chi Chuan.
Att utbilda mig till Cert. Skogsbadsguide har känts naturligt för mig. Det sammanfaller med mina erfarenheter hur vi på olika vägar kan stödja våra inneboende läkeprocesser, tillsammans med mina egna skogsvistelser och naturkontakt.

Idag har vi ett stor behov av det Skogsbad Shinrin Yoku kan erbjuda oss. Minskad stress, ökat välmående, bättre immunförsvar och läkning samt problemen med utmattningstillstånd och följderna av Covid 19. Skogsbad är också en Corona-säker verksamhet som är gemenskapsfrämjande.
Jag ser fram emot ett samarbete med kommun, landsting och företag med Skogsbad Shinrin Yoku som en betydelsefull del i rehabilitering och som friskvårdsaktivitet.

Vad är en Skogsbadsguide?
En skogsbadsguide är en förmedlare av naturkontakt, en bro mellan människan och den naturliga värld som vi kommer ifrån och är en del av. En Certifierad Skogsbadsguide enligt Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute har genomgått en professionell utbildning 4-6 månader och 177-250 timmar i att leda sig själv och andra till en fördjupad naturkontakt för välmående och återhämtning. Utbildningen är specifik för Skandinavien men håller en internationell standard.

Naturen är terapeuten, guiden öppnar dörrar.


Vad är Skogsbad?
Ordet är översättning av den japanska termen Shinrin-Yoku som betyder
̈ta in skogsatmosfären med alla sinnen ̈ eller att ̈skogsbada ̈. I Japan på 80-talet ökade den stressrelaterade ohälsan dramatiskt och det fick ett namn - Karoshi. Det inrättades skogsparker över hela Japan och man utbildade Shinrin Yoku guider och startade forskning om effekterna av Skogsbad.
Vid Skogsbad Shirin Yoku vandrar man mycket långsamt på stigar i skogar och parker med aktiviteter som öppnar våra sinnen och ger möjligheten att uppleva naturen på ett nytt sätt. Vi är närvarande med alla våra sinnen i fördjupande kontakt med vår miljö, naturen, vår ursprungliga livsmiljö.

Det har en del gemensamma drag med mindfulness där Mindfullnessmetoden innebär en fokuserad uppmärksamhet i nuet och utan att döma.
Skogsbad däremot inbjuder till en naturlig närvaro och uppmärksamhet genom sinnlig kontakt, avsiktslöst och utan ansträngning. Vi saktar ner, öppnar våra sinnen och låter naturen komma till oss.
Denna form av naturkontakt har utforskas vetenskapligt, även i Sverige. Skogsbad har visat sig sänka blodtryck, minska nivåer av stresshormoner, främja återhämtning av stressrelaterade problem, depression och utmattningssyndrom. Det kan även stödja våra inneboende läkeprocesser, stärka immunförsvaret och kan med fördel kombineras med andra former av behandling och terapi. Det är en kravlös och öppen väg mot minskad stress, ökat välbefinnande och återhämtning, som kan flytta uppmärksamheten från oss själva och till en känsla av att vi är del av något större.

Skogsterapi Skogsterapi, Forest Therapy, baseras på Skogsbad men är en mer omfattande kompetens. Den syftar till att anpassa och möjliggöra skogsbad för individer eller grupper med fysisk och psykisk ohälsa eller specifika behov.
Skogsterapiguide innehar en certifierad grundutbildning i skogsbadsguidningens konst samt skogsbadsguidens fördjupade kunskaper i anpassad guidemetodik.

Mer information om Skogsbad: Shinrin Yoku Sweden

Vetenskap & Forskning

Lars Åström är Cert. Skogsbadsguide
Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute


#skogsbad #shinrinyoku #naturterapi #utmattning #utbrändhet #återhämtning #välmående #immunförsvar #rehabilitering #hälsa #smärtbehandling #sömn #oro #stress

Stacks Image 20

Covid-19 Information


Institutet tar full hänsyn till Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. I skrivande stund, 16 november 2020, aviseras mer omfattande restriktioner i samhället.
Följande information gäller därför för institutets verksamhet och som rekommendationer samt policy för de guider som utbildats av institutet.

Vi genomför i nuläget skogsbad och skogsterapi men i begränsad omfattning och med en förhöjd beredskap. För att undvika onödigt resande, söker certifierade guider ombesörja att skogsbad och skogsterapi sker lokalt, där deltagare bor och verkar. Skogsbad och skogsterapi genomförs alltid med en utbildad, certifierad guide eller guide under utbildning, med handledning.

Då smittspridning utomhus anses förhållandevis liten vid bibehållen distans, och folkhälsan gagnas av vistelser utomhus, har certifierade guider enligt SNFTI en gemensam policy:

  • All verksamhet, från start till mål, sker utomhus och i skogsmiljö.
  • Maxantal 12 deltagare/grupp + guide, enligt rekommendation.
  • Minst 2 meters fysiskt avstånd mellan varje person.
  • Minimalt med samtal, fokus på individuell stillhet och tystnad.
  • Guiden tillhandahåller handsprit.
  • Guide och deltagare infinner sig endast om de är symtomfria samt ej varit i kontakt med symtombärare i direkt närhet.
Erfarenheten i nuläget är att skogsbad i grupp är både önskvärt och möjligt när vi erbjuder goda förutsättningar för att följa nationella riktlinjer samt när guiden har en fullgod ledarutbildning.
Vi bistår varje deltagare med information för att var och en ska kunna iaktta personlig uppmärksamhet och omsorg kring rådande situation.