Skogsbad - Shinrin Yoku

Lars Åström är Cert. Skogsbadsguide
Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute

Kommande Skogsbad med Lars Åström
se
Kalender och på Facebook

Mer information om Skogsbad:
Shinrin Yoku Sweden

Bakgrund
I Japan på 80-talet ökade den stressrelaterade ohälsan dramatiskt och det fick ett namn - Karoshi.
I den Japanska kulturen finns en tradition där människans ömsesidiga kontakt med naturen ökar bådas
välbefinnande.
Det inrättades skogsparker över hela Japan och man utbildade Shinrin Yoku guider och startade forskning om effekterna av Skogsbad.

Vad är Skogsbad?
Ordet är översättning av den japanska termen Shinrin-Yoku som betyder ¨ta in skogsatmosfären med alla sinnen¨ eller att ¨skogsbada¨.
Vid Skogsbad Shirin Yoku vandrar man mycket långsamt på stigar i skogar och parker med aktiviteter som öppnar våra sinnen och ger möjligheten att uppleva naturen på ett nytt sätt.
Vi är närvarande med alla våra sinnen i fördjupande kontakt med vår miljö, naturen.

Denna form av naturkontakt har utforskas vetenskapligt, även i Sverige.
Skogsbad har visat sig sänka blodtryck, minska nivåer av stresshormoner, främja återhämtning av stressrelaterade problem, depression och utmattningssyndrom.
Det kan även stödja våra inneboende läkeprocesser, stärka immunförsvaret och kan med fördel kombineras med andra former av behandling och terapi.
Det är en kravlös och öppen väg mot minskad stress, ökat välbefinnande och återhämtning.

Skogsbad och Skogsterapi är inte detsamma som mindfulness. Mindfullnessmetoden innebär en fokuserad uppmärksamhet i nuet och utan att döma.
Skogsbad däremot inbjuder till en naturlig närvaro och uppmärksamhet genom sinnlig kontakt, utan ansträngning, som uppstår spontant och naturligt när vi befinner oss i en fördjupad kontakt med en levande miljö.
Det kan flytta uppmärksamheten från oss själva och till en känsla av att vi är del av något större.
Här har Petra Ellora Cau Wetterholm (se nedan) formulerat ett begrepp:
Naturvaro
Det beskriver det som kan upplevas vid fördjupad kontakt under ett Skogsbad.
Naturvaro; naturlig närvaro, ¨bara vara¨ och en fördjupad kontakt och relation med naturen som innefattar sinnlighet, ömsesidighet och naturlighet.

Sammanfattningsvis:
• Naturkontakt genom de fem sinnena.

• Fokus på det friska som förstärker våra inneboende resurser och vår kapacitet för välbefinnande och återhämtning.

• En etablerad och forskningsbaserad naturvistelse som visat sig miska stress, stärka immunförsvaret, öka vårt välbefinnande såväl fysiologiskt som psykologiskt.


Vad är en Skogsbadsguide?
En Skogsbadsguide är en levande förmedlare av naturkontakt, en bro mellan människan och den naturliga värld som vi kommer ifrån och är en del av.
En certifierad Skogsbadsguide enligt Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute har genomgått en professionell utbildning i att leda sig själv och andra till en fördjupad naturkontakt för välmående och återhämtning.
Utbildningen är specifik för Skandinavien men håller en internationell standard.

Skogsterapi
Skogsterapi, Forest Therapy, baseras på Skogsbad men är en mer omfattande kompetens. Den syftar till att anpassa och möjliggöra skogsbad för individer eller grupper med fysisk och psykisk ohälsa eller specifika behov.
Skogsterapiguide innehar en certifierad grundutbildning i skogsbadsguidningens konst samt skogsbadsguidens fördjupade kunskaper i anpassad guidemetodik.


Vetenskap & Forskning


Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin Yoku Sweden.
www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com

(Källa till texten är Petra Ellora Cau Wetterholm)

Stacks Image 20

Covid-19 Information


Institutet tar full hänsyn till Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. I skrivande stund, 16 november 2020, aviseras mer omfattande restriktioner i samhället.
Följande information gäller därför för institutets verksamhet och som rekommendationer samt policy för de guider som utbildats av institutet.

Vi genomför i nuläget skogsbad och skogsterapi men i begränsad omfattning och med en förhöjd beredskap. För att undvika onödigt resande, söker certifierade guider ombesörja att skogsbad och skogsterapi sker lokalt, där deltagare bor och verkar. Skogsbad och skogsterapi genomförs alltid med en utbildad, certifierad guide eller guide under utbildning, med handledning.

Då smittspridning utomhus anses förhållandevis liten vid bibehållen distans, och folkhälsan gagnas av vistelser utomhus, har certifierade guider enligt SNFTI en gemensam policy:

  • All verksamhet, från start till mål, sker utomhus och i skogsmiljö.
  • Maxantal 7 deltagare/grupp + guide, enligt rekommendation.
  • Minst 2 meters fysiskt avstånd mellan varje person.
  • Minimalt med samtal, fokus på individuell stillhet och tystnad.
  • Guiden tillhandahåller handsprit.
  • Guide och deltagare infinner sig endast om de är symtomfria samt ej varit i kontakt med symtombärare i direkt närhet.
Erfarenheten i nuläget är att skogsbad i grupp är både önskvärt och möjligt när vi erbjuder goda förutsättningar för att följa nationella riktlinjer samt när guiden har en fullgod ledarutbildning.
Vi bistår varje deltagare med information för att var och en ska kunna iaktta personlig uppmärksamhet och omsorg kring rådande situation.

Shinrin-Yoku Sweden
Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute

Stacks Image 5