Stacks Image 34

Läkande Ljus®

Medicinsk Laser - Laserterapi


MLS terapin är kraftfull antiinflammatorisk, anti-ödemisk och smärtstillande.

• Kort behandlingstid
• Reduktion och/eller smärtfrihet på kort tid, inklusive nervsmärta
• Stark anti-inflammatorisk effekt
• Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
• Snabb återhämtning av skadade muskler
• Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
• Snabb läkning från ytliga skador som sår och brännsår


Leverantör av ASA-Laser:
• Optilaser

Stacks Image 29
Stacks Image 27
Den medicinska laser jag använder vid Laserterapi och Laserakupunktur är MLS® Laser från ASA-Laser som är världsledande inom lasermedicinen.

MLS® Laserterapi (Multiwave Locked System) ger med korta behandlingstider effekt från första behandlingen och med långvarig verkan.

Behandlingen är baserad på kombinerad, synkroniserad strålning och patienten får fördelarna av kontinuerlig-/frekvensstrålning och superpulsad på samma gång.

Stacks Image 9